Marka Algılama ve Konumlandırma

Tüketicilerin giderek bilinçlendiği ve globalleşme ve rekabetin hızla arttığı günümüzde, marka yönetimi ve kurumlarda bu konuda uzmanlaşan marka takımları giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

ERA Research & Consultancy, bir markanın tüm yaşam çemberi boyunca yaptığı araştırmalar yoluyla kurumların bilgi ihtiyacını karşılamaktadır. Stratejik marka analizinin adımlarından biri olarak tüketici, rekabet ve marka analizine yönelik araştırmalar yapar, markanın hangi özellikleri ile ön plana çıktığını ve hangi markalarla yakın konumda olduğunu saptamak için konumlandırma araştırmaları yapar ve markanın iletişim faaliyetlerini takiben hem markanın iletişim faaliyetleri boyunca verilen mesajların etkinlik düzeyini ölçer hem de sunulan fayda zincirinin ve marka kimliğinin ne derece algılandığını tespit eder.

Marka stratejisine yönelik yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmalardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Marka farkındalık ve algılama 
  • Marka konumlandırma 
  • Marka iletişim etkinliği 
  • Marka tercihi